W jaki sposób zaoszczędzić

Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej, a co za tym idzie także paliw kopalnych, i co za tym idzie środowiska naturalnego. Jako, że nikt z nas nie ma pod domem źródła geotermalnego, skupimy się raczej na energii jaką można pozyskać z naszej gwiazdy, czyli Słońca. Wbrew powszechnym opiniom przeciwników takiego rozwiązania, elektrownia słoneczna nie musi być zainstalowana w okolicach pustynnych, czy na równiku. W naszym kraju takie instalacje sprawdzają się całkiem dobrze, jednak przeważa opinia, że nasz klimat jest nieodpowiedni. Jeśli słyszałem kiedyś większą bzdurę, to musiałem o niej zapomnieć… Panowie przeciwnicy elektrowni słonecznych, Polska to nie koło podbiegunowe, jak sądzi większość mieszkańców USA. Mamy tu wystarczająco duże nasłonecznienie, żeby pieniądze zainwestowane w budowę takiej instalacji się zwróciły już po pięciu, albo sześciu latach. A sam koszt takiej inwestycji nie jest nieosiągalny dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Technologia paneli słonecznych to nie żadne „gwiezdne wojny” tylko coś co możemy nabyć w sklepach każdego większego miasta w Polsce. I to za rozsądne sumy pieniędzy.

Dzień Ziemi

W kulturze dzisiejszego świata przyjęło się przyjmowanie konkretnego dnia w roku jako światowy dzień poświęcony danej tematyce. Jednym z takich dni w roku jest coroczny „Dzień ziemi” podczas którego organizuje się różnego rodzaju eventu mające na celu propagowanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.. Przypada on na wiosnę, a dokładniej na dzień równonocy wiosennej( 20/21 kwietnia), jednakże ostatnimi laty coraz częściej datą organizowania obchodów dnia ziemi jest 22 kwietnia. Podczas tego dnia, wiele organizacji rządowych stara się wykorzystać szum medialny który towarzyszy temu wydarzeniu do nakłonienia rządów oraz społeczeństw do zastanowienia się nad  poważnymi problemami dotyczącymi ekologii oraz zwracają uwagę na to jak istotny wpływ na ekosystem wywiera człowiek oraz jego działalność. Pierwsze obchody „Dnia ziemi” miały miejsce w roku 1970 w San Francisco, a istotny spływ na jego organizację miała postawa UNESCO. Do Polski zawędrowało to zjawisko dopiero 20 lat później, po obaleniu komunizmu. Od tego roku, ekologiczne imprezy są organizowane co roku, i charakteryzuje się wzmożoną działalnością organizacji ekologicznych tego dnia oraz propagowaniem problematyki ekologicznej w szkołach.

Czy należy się martwić

Zgodnie z twierdzeniami naukowców każdego roku wymiera od pięciu do pięciuset tysięcy gatunków (tak tysięcy). Zapewne większość ludzi nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale te liczby są prawdziwe. A dlaczego tego nie widzimy gołym okiem, skoro to są takie potężne wręcz ilości gatunków? Zapewne dlatego, że większość żywych organizmów na naszej planecie to jednokomórkowce. Każdy zapewne słyszał o wilku workowatym, czy ptaku dodo, ale nikt z przeciętnych ludzi nie przejmuje się masowym wymieraniem jednokomórkowców. Bo i niby dlaczego miał by się przejmować? A są ku temu powody. Jak wiadomo wszystkie łańcuchy pokarmowe są powiązane z organizmami jednokomórkowymi., i często to one mają największy wpływ na jego rozwój i sprawne funkcjonowanie. Zmiany, nawet te niewidoczne na pierwszy rzut oka, mogą w bliższej lub dalszej przyszłości powodować niewyobrażalne konsekwencje dla całego ekosystemu w którym zaistniały. Więc powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na informacje związane z wymieraniem gatunków, nawet tych pozornie nic nieznaczących. Każdy z nich ma bowiem swoje miejsce, i spełnia przydzieloną mu funkcję, a jego zniknięcie może zachwiać delikatną równowagę.

Recykling

W celu ochrony środowiska naturalnego oraz produkcji w bardziej ekologicznych warunkach, wykorzystuje się recykling wcześniej posegregowanych odpadów. Polega on na ponownym wykorzystaniu odpadów przy produkcji. Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce wymagane do ich produkcji, co wiąże się z przedłużeniem okresu w jakim to naturalne zasoby mogą służyć ludzkości. Opiera się to głównie na wstępnej segregacji śmieci przez społeczeństwo. Propaguje się więc oddzielne pakowanie odpadów biologicznych, papierowych , szklanych lub innych(np. zużytych baterii lub sprzętu elektronicznego). Oprócz  gospodarstw domowych, proces segregacji śmieci leży w kwestii samych przedsiębiorstwach zajmujących się wywozem odpadów. Proces recyklingu, mimo iż jest procesem dłuższym oraz droższym aniżeli tradycyjne składanie śmieci na wysypiskach lub spalanie ich, jest wspierany przez samorządy lokalne, które za prowadzenie takiej działalności  są skłonne dofinansowywać firmy które się tym zajmują. Dlatego też coraz więcej firm z tej branży zajmuje się recyklingiem. Staje się to opłacalnym biznesem dla każdego z nas, i pod względem materialnym i ekologicznym.

Czy stracimy Alpy

Alpy są najwyższymi górami w Europie, i ze swoimi lodowcami stanowią nie małą atrakcję turystyczną dla mieszkańców całego świata. Ale czy grozi im jakieś niebezpieczeństwo, które może być związane ze zjawiskiem globalnego ocieplenia? Na początek musimy się dowiedzieć jaka jest struktura geologiczna tych gór. Najkrócej mówiąc jest to po prostu kupa kamieni spojonych lodem (porównanie zapożyczone z jednej z gazet popularnonaukowych). Więc co się może stać, jeśli ten lód się stopi? Alpy zaczną się rozpadać. Ale nie tak, jak to ma miejsce w widowiskowych filmach katastroficznych. Proces można porównać bardziej do osiadania kupki piasku pod wpływam własnego ciężaru, niż do masowej lawiny kamieni, która zasypie Francję. Powoli, ale bardzo skutecznie, Alpy będą osiadać pod wpływem topienia się lodu, który je spaja, i stopniowo obniżać swoją wysokość. Na podstawie najnowszych badań potwierdzono ten fakt dokonując pomiarów Mount Blank. Zjawisko to można również obserwować gołym okiem. Topiące się lodowce lodowce zauważono już kilkadziesiąt lat temu, co potwierdza fakt, że w Alpach jest coraz mniej lodu, a u ich podnóży coraz więcej wody.

Ropa naftowa

Wraz z rewolucją przemysłową, która to rozpoczęła się w Anglii, a potem rozprzestrzeniła się na cały świat, zaczęła się na Ziemi era paliw kopalnych, która trwa aż do dziś. Na początku wydawało się to być błogosławieństwem, ponieważ przyczyniło się do podniesienia standardów życia, i przyspieszenia wzrostu gospodarczego, ale w drugiej połowie dwudziestego wieku luzie zaczęli sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw jakie to ze sobą niesie. A mianowicie okazało się, że paliwa kopalne nie są niewyczerpalnym źródłem energii, i powodują wiele zanieczyszczeń. Nie było to wielkim problemem na początku ich eksploatacji, ale z czasem przerodziło się w poważny kryzys, z którego skutkami staramy się walczyć do dziś, przeznaczając na to ogromne sumy pieniędzy, i angażując nie mniejsze siły. Mimo to sprawy związane z eksploatacją paliw kopalnych mają się coraz gorzej, a my jesteśmy od nich coraz bardziej uzależnieni. Może wpływać to stymulująco na gospodarkę, ale niewątpliwie przerodzi się w poważny kryzys (nie tylko ekonomiczny, ale i ekologiczny), kiedy złoża paliw kopalnych zostaną wyeksploatowane, i będziemy zmuszeni do opierania się na źródłach energii odnawialnej.

Spalarnie śmieci

Dużym problem dużych miast – te słowa wprost idealnie pasują do sytuacji która panuje wokół istniejących, jak i będących dopiero w planach spalarni śmieci. Powstają one dla szybkiego pozbycia się ogromnych ilości śmieci, które byłyby problemem w przypadku poddania ich żmudnemu oraz długiemu procesowi recyklingu. Dodatkowym atutem dla samorządów tworzących spalarnie jest wytwarzana przy okazji tegoż procesu energia cieplna, która może być wykorzystana później w celu ogrzania domów mieszkańców. Jednakże takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla osób mających domy niedaleko spalarni, jak i dla ekologów. Ci pierwsi często blokują budowę spalarni, argumentując że będzie to swoisty dyskomfort dla nich. Nie chcą mieć za sąsiada zakładu produkującego nieprzyjemne zapachy. Obawy budzą również produkowane toksyny. Z kolei ekolodzy skupiają się na fakcie emisji szkodliwych substancji przez taki zakład. Jako alternatywę dla spalarni proponują lepszą edukację ekologiczną społeczeństwa, która miałaby nauczyć ludzi segregacji śmieci, które później zamiast do spalarni mogłyby posłużyć jako materiał produkcyjny, co w końcowym rozliczeniu przyniosłoby wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Ścieżki rowerowe

W Polskich miastach powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych. Z każdym rokiem przybywa wiele kilometrów nowych tras, których budowa finansowana jest z budżetów samorządów oraz Unii Europejskiej. Maja one parę ważnych funkcji, bardzo ważnych dla mieszkańców miast. Przede wszystkim propagują zdrowy styl życia, zapewniając mieszkańcom przestrzeń do wyjazdów na rowerach.  Pomagają również rozładować ruch uliczny, przenosząc część jego ciężaru na wykorzystanie bicykli podczas jazdy do pracy czy sklepu. Sprawiają również, że korzystanie z rowerów w wielkim mieście staje się bezpieczniejsze i uwalnia miłośników dwóch kółek z przymusu korzystania z jezdni po której poruszają się samochody.  Istotny jest również aspekt ekologiczny. Poprzez zapewnienie bezpiecznej przestrzeni rowerzystom, niweluje się ilość spalin wyprodukowanych przez samochody, które byłby wykorzystane w sytuacjach gdy mieszkańcy nie mogli łatwo, szybko i bezpiecznie poruszać się na rowerach. Pośrednio ścieżki rowerowe mają wpływ na zakres wiedzy przyrodniczej najmłodszych, dla których rodzinne wycieczki na świeżym powietrzu są idealnym sposobem na poznawanie przyrody oraz propagowania zdrowego stylu życia.

Segregacja śmieci

Coraz częściej spotykamy się z wymogiem ze strony firm zajmujących się wywozem śmieci dotyczącym właściwej segregacji odpadów. I wcale nie jest to spowodowane faktem ,że  owe firmy chcą przerzucić ten obowiązek e sowich pracowników na swoich klientów –tutaj powodem jest ekologia oraz korzyści dla obu stron – klientów oraz owych firm. Pod względem ekonomicznym, segregacja śmieci zmniejsza koszty ich utylizacji, co pozwala na pobieranie mniejszych opłat za ich wywóz. Jednocześnie pozwala zakładom zmniejszyć koszty swojej działalności. Taka obopólna korzyść znajduje później odbicie w mniejszych rachunkach za wywóz śmieci. Pod względem ekologicznym, segregacja śmieci odgrywa role pośrednią i bezpośrednią, w zależności od tego pod jakim względem na nią patrzymy. Skutki bezpośrednie to mniejsze zużycie energii przy utylizacji oraz większa ilość materiału dla zakładów tworzących np. opakowania lub papier toaletowy w materiałów recyklingowanych. Jako skutek pośredni możemy wymieni tutaj mniejsza wycinkę drzew w celu produkcji papieru, oraz zmniejszenie zapotrzebowania na inne surowce naturalne. Segregacji śmieci trzeba uczyć także dzieci – wkład włożony w te edukację będzie procentował w ich późniejszym życiu. Segregacji śmieci trzeba uczyć także dzieci – wkład włożony w te edukację będzie procentował w ich późniejszym życiu.

Energia słoneczna

Podróżując po krajach Europy zachodniej, a także już w Polsce, można coraz częściej spotkać charakterystyczne panele znajdujące się na dachach domów prywatnych. Są to panele słoneczne, służące do otrzymywania energii za pomocą słońca. Za ich pomocą, oraz odpowiedniego systemu zamontowanego w domu, istnieje możliwość znacznej redukcji kosztów energii konwencjonalnej wykorzystywanej w domach, za sprawą zastąpienia jej właśnie czystą, ekologiczną energią słońca. Ogólnie mówiąc, schemat działania instalacji solarnej opiera się na wcześniej wymienionych panelach słonecznych zbierających energię oraz na specjalnych akumulatorach w których to owa energia jest magazynowana, by później wykorzystać ją do ogrzewania domów lub wody, bez konieczności korzystania z „brudnych” źródeł energii, takich jak węgiel. Wiele organizacji wspierających rozwiązania ekologiczne oraz rządy wielu krajów uważają kwestię odnawialnej energii jako jeden ze swoich głównych priorytetów w walce o klimat ziemski. Dlatego też nie dziwi fakt, że każde z gospodarstw domowych pragnące wykorzystywać to ekologiczne źródło energii, może liczyć na znaczną pomoc finansową samorządów w tej kwestii.